Search form

San Marcos 13:34

34’Chi̱ kíán táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin ta̱a kuaꞌa̱n xi̱ká. Tá ko̱ ñáꞌa̱ kana ra koꞌo̱n ra̱, dá ni̱ da̱nkoo tóo ra veꞌe ra noo̱ ndáꞌa̱ ta̱a kéchóon noo̱ rá. Dá ni̱ xi̱ꞌo ra choon noo̱ iin rá iin ra. Dá ni̱ saꞌanda taꞌani ra choon no̱ó ta̱a ndaá yéꞌé rá ña̱ ná kañoꞌo ini ra̱.