Search form

San Marcos 13:8

8Chi̱ ndakuei dao nación na̱á táꞌan xíꞌín dao ka̱ nación, ta kasáꞌá na̱á táꞌan taꞌani ta̱ néꞌe choon ndéi iin rá iin ñoo náꞌano. Ta yóꞌo yóꞌo va kasáꞌá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ta̱an. Ta yóꞌo rá yóꞌo taꞌani kasáꞌá koo tama̱. Ta ña̱ yóꞌo kía̱n koo, dá kasáꞌá ndoꞌo cháá ka̱ nío̱ ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo.