Search form

San Marcos 13:9

9’Tído ndoꞌó, kandaa ndo̱ mií ndó, chi̱ kasáꞌá ña̱yuu naki̱ꞌo na ndo̱ꞌó noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon. Ta kani na ndo̱ꞌó ini veꞌe noo̱ nátaka na̱. Ta kandaka na ndo̱ꞌó koꞌo̱n na̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano, no̱ó ta̱ kúú rey viti sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. Dión koo, dá niꞌi̱ ndo̱ ki̱ꞌo ndó kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano.