Search form

San Marcos 14:10

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱ndo̱o Judas ña̱ naki̱ꞌo ra Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ duti̱ kúú no̱ó

10Dá ni̱ kee Judas Iscariote, táꞌa̱n ra̱ nákaa̱ tein ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús, kuaꞌa̱n ra̱ di̱kó rá Jesús no̱ó ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱.