Search form

San Marcos 14:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱díni Jesús noo̱ ndíꞌí kuií xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná

12Tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ mií no̱ó, ña̱ kúú víko̱ noo̱ seí na̱ Israel pan, táꞌa̱n ña̱ ko̱ ní kíꞌin táꞌan xíꞌín ña̱ dákuita̱ ta̱chía̱n, ta saꞌání na̱ léko kuendá víko̱ pascua, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús:

―¿Ndeí kóni̱ ní koꞌo̱n nduꞌu̱ kenduu ndu̱ ña̱ kadíni yó kuendá pascua?