Search form

San Marcos 14:20

20Dá ni̱ kaa Jesús:

―Iin ta̱a nákaa̱ tein ndin uxi̱ uu̱ ndo̱ kúú rá. Táꞌa̱n ra̱ dáke̱ta dáó ndáꞌa̱ xíꞌín yuꞌu̱ ini koꞌo̱, ro̱ón kúú rá.