Search form

San Marcos 14:30

30Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ sa̱kuaá víti, tá ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kana chéli taꞌándá kúú uu̱, ta kúú sa̱ oni̱ va taꞌándá ndato̱n sa̱ꞌá yuꞌu̱.