Search form

San Marcos 14:31

31Ta kúú ni̱ ndu̱ndéé Pedro kaꞌa̱n ra̱, ta kaá ra̱:

―Va̱ꞌará ná kánian kuu nduúi̱ xíꞌín ní, tído o̱ ndáta̱ taꞌoin saꞌa̱ ní ―kaá ra̱.

Ta kúú ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ kaa ndidaá ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó.