Search form

San Marcos 14:32

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ni̱ nda̱tóꞌón Jesús xíꞌín Ndios iin noo̱ naní Getsemaní

32Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saa̱ na̱ noo̱ naní Getsemaní. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Yóꞌo ni kandei tóo ndó, dá ná koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín Ndios, dá kasaa̱i̱ ―ka̱á na̱.