Search form

San Marcos 14:34

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ndaꞌí nda̱ꞌo kúu inii̱. Sa̱ nda̱á ndi̱i va kúúí xiníi̱. Yóꞌo ni kandei tóó ndó, ta kañoꞌo ini ndo̱ ―kaá na̱.