Search form

San Marcos 14:36

36Ta diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa na̱:

―Tatá lóꞌo̱ miíi̱, ndidaá kúú vá ña̱ꞌa kuu kee mií ní. Di̱tá ní yuꞌu̱ noo̱ ndutá ova̱, ña̱ kúú ña̱ ndoꞌo nío̱í. Tído ná dáꞌa ni kakuuan táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ yuꞌu̱. Ná kakuuan táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ní ―kaá na̱.