Search form

San Marcos 14:41

41Ta kúú taꞌándá kúú oni̱ ni̱ ndi̱sáa̱ Jesús ni̱ saꞌa̱n na̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a ñoó:

―¡Kudi̱ ndo̱ viti! ¡Ta naniꞌi̱ ndée̱ ndo̱ viti! Cháá dión ka̱ ni ná kakia̱n kudi̱ ndo̱, chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va hora ña̱ naki̱ꞌo ra na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndáꞌa̱ ta̱a kómí kua̱chi.