Search form

San Marcos 14:48

48Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a kuaꞌa̱ ñoó:

―¿Á ta̱ kui̱ꞌíná vá kée ndó yuꞌu̱ kúúí, sa̱ꞌá ño̱ó ve̱i ndó xíꞌín espada xíꞌín yíto̱ tiin ndó yuꞌu̱?