Search form

San Marcos 14:51

Diꞌa ni̱ ndoꞌo iin tayií ni̱ ka̱nkono kuaꞌa̱n

51Ta sata̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó tákaa iin tayií kuaꞌa̱n xi. Ta sa̱va̱ꞌa iin sábana va ndíxi xi kuaꞌa̱n xi̱. Kúú ni̱ tiin taꞌani ñaá rá.