Search form

San Marcos 14:53

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús noo̱ mií ta̱ duti̱ kúú no̱ó

53Dá néꞌe ra Jesús ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ió mií ta̱ duti̱ kúú no̱ó. Dá ni̱ na̱taka taꞌani ndidaá kúú ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo, xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés.