Search form

San Marcos 14:6

6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―O̱ sa̱ dána̱ni ndó ñáꞌa̱ yóꞌo. ¿Ndiva̱ꞌa dátaꞌán ndo̱án? Chi̱ ña̱ va̱ꞌa va kía̱n ni̱ keeán xíꞌín yuꞌu̱.