Search form

San Marcos 14:64

64Chi̱ sa̱ ni̱ seídóꞌo vá míí ndó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ra saꞌa̱ Ndios. ¿Ndí ki̱án nátaꞌan ini ndo̱ keeá xíꞌín rá viti? ―kaá ra̱.

Dá ni̱ ka̱ndo̱o ndidaá ta̱a ndéi ñoó ña̱ kánian kuu Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión.