Search form

San Marcos 14:65

65Dá ni̱ ka̱sáꞌá túu ndaa di̱í ñaá dao ra. Ta ni̱ da̱dáꞌi ra noo̱ ná xíꞌín iin dáꞌo̱n, dá ni̱ kani ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Nakoni ini ndi ndá yoo ni̱ kani ñaá ―kaá ra̱.

Ta nda̱ ra̱ ndíta ndaá yéꞌé ñoó ni̱ kani daꞌa̱nda̱ noo̱ ná.