Search form

San Marcos 14:68

68Tído ni̱ ndata̱ vá rá, ta kaá ra̱:

―Ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ta̱a ñoó, ta ni ko̱ kándaa̱ taꞌon inii̱ ndá saꞌa̱ káꞌo̱n xíꞌíín.

Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ chí noo̱ kúú yéꞌé diꞌa. Tá ni̱ saa̱ ra̱ ñoó, ta kúú ni̱ kana va chéli.