Search form

San Marcos 14:70

70Ta kúú tuku va ni̱ ndata̱ rá.

Ta lúꞌu̱ ka̱ tóó, kúú ni̱ kaꞌa̱n dao ka̱ ña̱yuu ndíta ñoó xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti kuendá Jesús kúú yoꞌó, chi̱ ta̱ kuendá Galilea taꞌani kúúón. Dá chi̱ táto̱ꞌon káꞌa̱n ro̱ón, dión káꞌo̱n.