Search form

San Marcos 15:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús no̱ó ta̱a naní Pilato

1Dá tá ni̱ tu̱u noo̱, sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o va ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo, xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ndidaá ka̱ ní ta̱ néꞌe choon ndi ki̱ꞌo kee ra xíꞌín Jesús. Dá ni̱ kató ñaá rá ndáka ra ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo ra no̱ó ta̱ néꞌe choon romano naní Pilato.