Search form

San Marcos 15:11

11Tído ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ Barrabás ná dáyaa̱ ra̱.