Search form

San Marcos 15:12

12Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Pilato, ta kaá ra̱:

―¿Ndí ki̱án kóni̱ ndo̱ kee yuꞌu̱ xíꞌín ta̱a chínaní ndó kúú rey no̱ó na̱ Israel yóꞌo, tá dáá?