Search form

San Marcos 15:14

14Dá ni̱ kaa Pilato:

―¿Ndí ki̱án kini ni̱ ya̱ꞌa ta̱a yóꞌo ni̱ kee ra?

Tído kúú ni̱ꞌi cháá ka̱ ví ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!