Search form

San Marcos 15:20

20Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kedi̱ki ndaa ñaá rá, dá ni̱ di̱tá rá dáꞌo̱n kuaꞌá to̱ón ndíxi na ñoó. Dá ni̱ na̱da̱kuíꞌino ñaá rá dáꞌo̱n míí ná. Dá ví ni̱ taó ñaá rá ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ chirkaa ra ndi̱ka cruz.