Search form

San Marcos 15:29

29Ta ña̱yuu chíkaꞌanda kuaꞌa̱n noo̱ tákaa Jesús ñoó kédi̱ki ñaá ná, ta kaó na̱ dini̱ ná kénóo na Jesús, ta kaá na̱:

―¡Maáki̱ ri̱! Kaá yo̱ꞌó ña̱ nakani ndiꞌón veꞌe ño̱ꞌo káꞌano Ndios. Ta kúú ti̱xi oni̱ va kuu̱ nduva̱ꞌón ña̱, kaáo̱n.