Search form

San Marcos 15:36

36Kúú ni̱ ka̱nkono iin ta̱a ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱ndáxi ra iin táꞌí dáꞌo̱n xíꞌín vino iá. Dá ni̱ soꞌoni ra̱án dini̱ iin ta̱ñi̱í. Dá ni̱ chi̱rnee raa̱n yúꞌu̱ Jesús, dá ná koꞌo na ra̱. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ná dáꞌa ni kee ndo dión. Ná kandati yó, dá ná kande̱ꞌá á kasaa̱ Elías dánóo ñaá ná ―kaá ra̱.