Search form

San Marcos 15:38

38Ta kúú mií dáá vá ni̱ ndata̱ dao dáꞌo̱n tákaa ndadí ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Ni̱ keean nda̱ yúꞌa̱n ni̱no, ta kúú nda̱ yúꞌa̱n nino̱ ni̱ xino̱ no̱ó ni̱ ndata̱ ñá.