Search form

San Marcos 15:40

40Ta xíká vá ndíta dao na̱ ñáꞌa̱ ndéꞌé ná ña̱ ni̱ ndoꞌo Jesús. Ta tein no̱ón nákaa̱ María Magdalena, xíꞌín María naná José xíꞌín Jacobo, ta̱ lóꞌo̱ cháá ka̱. Nákaa̱ taꞌani iin ka̱ ñáꞌa̱ naní Salomé.