Search form

San Marcos 15:42

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱xi Jesús

42Sa̱ ni̱ ini va kuu̱ dáá, ña̱ kía̱n mií kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ꞌa keí ná taa̱n, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá va kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná.