Search form

San Marcos 15:44

44Kúú ni̱ naá vá iní Pilato tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va Jesús. Dá ni̱ kana ra ta̱ dándáki soldado ñoó. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá, á ndaa̱ ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va na.