Search form

San Marcos 15:7

7Daá ñóó nákaa̱ iin ta̱a naní Barrabás veꞌe ka̱a, ta ñóꞌo taꞌani dao ka̱ ta̱a kíꞌin táꞌan xíꞌín rá saꞌání rá ndi̱i. Ro̱ón kúú ta̱a ni̱ nda̱kuei ni̱ na̱á xíꞌín ta̱ néꞌe choon romano.