Search form

San Marcos 16:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná

12Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná noo̱ xíka ra kuaꞌa̱n ra̱ íchi̱ kuaꞌa̱n chí yúku̱. Tído sa̱ ni̱ na̱da̱on va na to̱ꞌon sa̱ kaa na.