Search form

San Marcos 16:14

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús choon no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná

14Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ví ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús noo̱ ndin uxi̱ iin ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ ndéi ra sásáꞌan ra. Dá ni̱ da̱náni ñaá ná sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kándísa ra xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ káxí nío̱ rá, chi̱ ko̱ ní xíin ra kandísa ra ña̱ ni̱ xini dao ka̱ ña̱yuu ñoó ña̱ ni̱ na̱taki na̱.