Search form

San Marcos 16:16

16Ta ndi ndáa na̱ ni̱ ka̱ndísa ñaá, ta ni̱ sodo̱ ndúta̱ ná, no̱ón kúú na̱ dáka̱ki Ndios. Tído na̱ ko̱ ní xíin kandísa to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo, no̱ón kúú na̱ kando̱o kakomí kua̱chi noo̱ Ndios.