Search form

San Marcos 16:17

17Ta ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kandeé ná kee na ña̱ náꞌano. Chi̱ xíꞌín kuu̱ yuꞌu̱ kandeé ná taó ná espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu. Ta kati̱ꞌa na kaꞌa̱n na̱ dao ka̱ yúꞌu̱, ña̱ ko̱ ní dákuáꞌa na.