Search form

San Marcos 16:7

7Kuaꞌán kíi̱ ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín Pedro, xíꞌín dao ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ kuió no̱ó Jesús koꞌo̱n na̱ noo̱ rá chí Galilea diꞌa. Ta nda̱ ñoó ví, dá koni ñaá rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá ―kaá ángel ñoó.