Search form

San Marcos 2:8

8Tído vitíꞌón diꞌa va ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ ki̱ꞌo dión nákani ini ra̱. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Ndiva̱ꞌa nákani ini ndo̱ dión?