Search form

San Marcos 3:10

10Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa na kua̱ꞌá ña̱yuu, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kúú na̱ kúꞌu̱ kátai̱ táꞌan ve̱i sata̱ ná, dá kako̱ꞌon na dáꞌo̱n Jesús, dá ná nduva̱ꞌa na.