Search form

San Marcos 3:2

2Ta ndíta ta̱ fariseo nání rá Jesús, ná kande̱ꞌá á nduva̱ꞌa ñaá ná kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná. Dión, dá niꞌi̱ rá ndí koo dátai̱ kua̱chi ra Jesús no̱ó ta̱ néꞌe choon.