Search form

San Marcos 3:20

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa dao ta̱a ña̱ taó Jesús espíritu kini kée ña̱ uꞌu̱

20Ta tuku va kua̱ꞌá ña̱yuu ni̱ ndi̱tútí ñoó. Ta ni ko̱ nóno̱ vá Jesús kasáꞌan na xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná.