Search form

San Marcos 3:26

26Ta ki̱ꞌo dión taꞌani ndoꞌo ña̱ uꞌu̱ kúú no̱ó tá ná kasáꞌá na̱á táꞌan xíꞌín ña̱ kéchoon noo̱án. Chi̱ kasáꞌá taꞌa̱nda̱ táꞌan miíán, dá kía̱n o̱ káka ka̱ choon néꞌan, chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá hora ña̱ kía̱n ndiꞌi noo̱án.