Search form

San Marcos 3:5

5Dá ni̱ kao̱ noo Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé dee̱n ná ta̱a ndíta ñoó. Dá ni̱ kixia̱n ni̱ ku̱ndaꞌí ini na̱ saꞌa̱ rá, chi̱ káxí nda̱ꞌo nío̱ rá. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ kúꞌu̱ ndáꞌa̱ ñoó:

―Ná dákaa̱ ndáꞌo̱n xaa̱n.

Tá ni̱ na̱da̱káa̱ ra̱ ndáꞌa̱ rá, kúú ni̱ ndu̱va̱ꞌa vaan.