Search form

San Marcos 3:6

6Dá ni̱ ka̱nkuei ta̱ fariseo ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Ta ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón kueꞌé ra̱ xíꞌín ra̱ kuendá rey Herodes ñoó ndi kee ra, dá kaꞌání rá Jesús.