Search form

San Marcos 3:7

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ káa̱ Jesús yuꞌú ta̱ñoꞌo̱

7Dá ni̱ kee tuku Jesús kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná yuꞌú ta̱ñoꞌo̱. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi kuendá Galilea xíꞌín na̱ ndéi ñoo kuálí ñóꞌo chí kuendá Judea tákuei sata̱ ná kuaꞌa̱n na̱,