Search form

San Marcos 4:1

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti tata

1Ni̱ ka̱sáa̱ tuku Jesús yuꞌú ta̱ñoꞌo̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taka kua̱ꞌá nda̱ꞌo na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa Jesús ini barco, kirá kánóo no̱ó ta̱ñoꞌo̱. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ ini ra̱. Ta ndéi ña̱yuu ñoó yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ seídóꞌo na.