Search form

San Marcos 4:10

Yóꞌo nákani Jesús ndiva̱ꞌa dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱

10Dá tá ni̱ ka̱ndo̱o iin tóꞌón Jesús íin ná, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín ná xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ndíta yati ñoó ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ na̱kani na xíꞌín ná ñóó.