Search form

San Marcos 4:11

11Dá ni̱ kaa Jesús:

―Noo̱ ndo̱ꞌó vá ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ náꞌá mií ná sa̱ꞌá ndi kée na dándáki na. Tído no̱ó na̱ ko̱ ñáꞌa̱ ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, dákíꞌin táꞌan yuꞌu̱ dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱, dá ná xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, chi̱ diꞌa kaáa̱n: