Search form

San Marcos 4:12

12“Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ndéꞌé ná, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini na̱ ndi kóni̱ kaaa̱n. Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ná kueídóꞌo na, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱, dá ná dáꞌa ni nandió kuéi na noo̱ Ndios, dá kía̱n ná o̱ kíꞌo káꞌano ini na̱ saꞌa̱ kua̱chi na.”