Search form

San Marcos 4:13

Nákani Jesús ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ saꞌa̱ ta̱a xíti tata

13Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ ní kándaa̱ taꞌon ini ndo̱ ndi dándáki ña̱ ni̱ na̱kanii xíꞌín ndó? ¿Ndi kee ndó, dá kandaa̱ ini ndo̱ saꞌa̱ cháá ka̱ ña̱ꞌa dákíꞌin táꞌin xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱, tá dáá?